Ansökan om proxykonto - kom åt tidskrifter och databaser utanför SLL

Anställda vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och anställda vid enheter med biblioteksavtal med något av dessa sjukhus kan via SLL-proxy logga in till tidskrifter och databaser från en dator eller mobil utanför SLLs nät.
Här kan du ansöka om ett SLL-proxy-konto.

Observera att från december 2016 beviljas ej proxykonton till anställda vid enheter utan biblioteksavtal. Aktiva konton kommer dock att fungera giltighetstiden ut.


Obs alla uppgifter är obligatoriska
Hit vill jag att ni skickar svaret på ansökan.
Observera att Hotmail ofta lägger våra svar i skräpposten.


Detta blir ditt proxy-användarnamn. (Saknar du HSA-ID? Kontakta biblioteket vid Karolinska Universitetssjukhuset/SÖS/DS.)


(minst 6 tecken, minst en vardera av liten bokstav, stor bokstav och siffra)
Dina inloggningsuppgifter är personliga. Du ansvarar själv för att de inte sprids eller missbrukas på något sätt. Skulle du få vetskap om att dina inloggningsuppgifter missbrukas är du skyldig att omedelbart kontakta biblioteket. Giltighetstiden för dina inloggningsuppgifter är begränsad till två år, därefter får du göra en ny ansökan. Skulle du avsluta din anställning innan tidsbegränsningen uppnåtts är du skyldig att genast meddela biblioteket. Detta på grund av licensreglerna för våra prenumerationer.

Jag förbinder mig att följa ovanstående villkor.